Dlaczego warto sporządzić umowę sprzedaży nieruchomości?

umowa sprzedaży

Nieodzownym elementem zakupu nieruchomości jest zawarcie umowy sprzedaży, która oznacza nabycie praw do mieszkania lub domu. Jak powinna wyglądać taka umowa, aby okazała się ważna w świetle prawa? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – dokument musi zostać zawarty w formie notarialnej. Co to znaczy w praktyce? Sprawdźmy!

Forma notarialna umowy sprzedaży nieruchomości - dlaczego jest ważna?

Już wiadomo, że umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Na taki wymóg wskazują polskie przepisy, a jego nieprzestrzeganie może prowadzić do nieważności dokumentu. Dlaczego forma notarialna jest tak istotna? Przede wszystkim, akt notarialny gwarantuje bezpieczeństwo obrotu prawnego. Notariusz, jako funkcjonariusz publiczny, ma obowiązek sprawdzić tożsamość stron oraz ich zdolność prawną. Ponadto dokonuje weryfikacji nieruchomości pod kątem prawnym, sprawdzając m.in. jej stan prawny. Dzięki temu strony mają pewność, że transakcja będzie przebiegać zgodnie z prawem i nie będą musiały obawiać się ewentualnych problemów w przyszłości.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego, co oznacza, że jego treść jest wiążąca dla stron i trudno jest ją zakwestionować. W przypadku sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w Dąbrowie Górniczej w innej formie niż notarialna istnieje ryzyko, że strony będą miały trudności z dochodzeniem swoich praw w razie ewentualnych sporów.

Jak wygląda sporządzenie takiej umowy u notariusza?

Proces zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości u notariusza rozpoczyna się od zgłoszenia stron do kancelarii notarialnej. Warto wcześniej umówić się na termin wizyty oraz upewnić, jakie dokumenty będą potrzebne. Zazwyczaj są to dowody osobiste stron, dokumenty potwierdzające własność nieruchomości (np. akt własności), a także zaświadczenie o braku obciążeń. Podczas wizyty u notariusza, strony przedstawiają swoje oświadczenia woli dotyczące sprzedaży nieruchomości. Notariusz dokonuje weryfikacji dokumentów, a następnie sporządza projekt umowy sprzedaży.

Strony mają możliwość zapoznania się z treścią projektu i zgłoszenia ewentualnych uwag czy poprawek. Po zaakceptowaniu treści umowy przez obie strony, notariusz sporządza akt notarialny, który następnie zostaje podpisany przez strony oraz notariusza. Warto pamiętać, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wiąże się z koniecznością poniesienia opłat notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Opłaty notarialne zależą od wartości nieruchomości i są regulowane przez taryfę notarialną.

Wróć do bloga

Kancelaria notarialna