Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna), ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. Wysokość taksy notarialnej zależna jest od rodzaju czynności, którą notariusz wykonuje na rzecz Klienta. Na kwotę tę wpływa wartość wykonywanej czynności prawnej i ustalana jest indywidualnie na spotkaniu. W razie pytań dotyczących konkretnej wysokości wynagrodzenia notarialnego za czynności, które Państwa interesują, zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę, e-mail bądź telefon.

Podatek PCC i opłaty sądowe

Jako płatnik notariusz pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn) i przekazuje właściwemu Urzędowi Skarbowemu, a także pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazuje ją właściwemu Sądowi Rejonowemu. Wysokość opłat zależna jest od rodzaju czynności, które Klient ma zamiar wykonać. Uiszcza się je m.in. w przypadku zakupu nieruchomości, ustanowienia hipoteki czy zniesienia współwłasności. Opłatę sądową należy również uiścić w przypadku wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Wszelkie wyjaśnienia związane z czynnościami notarialnymi przekazywane są bezpłatnie.

Opłaty notarialne

Wśród innych opłat notarialnych wyróżnia się opłaty za sporządzanie poświadczeń, które potwierdzają zgodność z oryginalnym dokumentem. W przypadku konieczności pobrania odpisu dokumentu prawnego cena za odpis strony wynosi 6 złotych + VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Taka sama stawka obowiązuje za wypis oraz wyciąg dokumentów. Dodatkowe opłaty pobiera się też za poświadczenie podpisu i odciska palca. Stałe opłaty występują również przy sporządzaniu protokołów m.in. dziedziczenia i walnego zebrania akcjonariuszy. W celu ustalenia kosztów konkretnej czynności notarialnej należy skontaktować się z kancelarią > Kontakt