Testament

Możemy spisać testament notarialny, który jest gwarancją tego, że majątek spadkodawcy trafi po jego śmierci do wybranych osób. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych w naszej kancelarii czynności prawnych. Testament sporządza się indywidualnie. Nie ma możliwości spisania testamentu np. razem z małżonkiem. Istnieje kilka rodzajów testamentu, m.in. holograficzny i ustny, jednak testament notarialny jest najbezpieczniejszy, ze względu na brak możliwości podważenia go. Sporządzony testament przechowywany jest w kancelarii.