Testament

Możemy spisać testament notarialny, który jest gwarancją tego, że majątek spadkodawcy trafi po jego śmierci do wybranych osób. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych w naszej kancelarii czynności prawnych. Testament sporządza się indywidualnie. Nie ma możliwości spisania testamentu np. razem z małżonkiem. Istnieje kilka rodzajów testamentu, m.in. holograficzny i ustny, jednak testament notarialny jest najbezpieczniejszy, ze względu na brak możliwości podważenia go. Sporządzony testament przechowywany jest w kancelarii.

Spadki

W naszej kancelarii stwierdzamy nabycie spadków poprzez poświadczenie dziedziczenia. Notariusz spisuje protokół i sporządza akt poświadczający dziedziczenie przez przejęcie proste bądź przejęcie z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Może także sporządzić oświadczenia o odrzucenie spadku. Oświadczenie przed notariuszem należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. W przypadku milczenia spadkobiercy dochodzi do nabycia spadku. W przypadku gdy w zawartość spadku wchodzi nieruchomość, notariusz zgłasza ten fakt do sądu. Spadkobierca musi złożyć wtedy wniosek, na podstawie którego uzupełniana jest księga wieczysta. Należy również pamiętać o zgłoszeniu informacji o spadku do urzędu skarbowego. Aby wszystkie te czynności zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w odpowiednim czasie, warto jest skorzystać z pomocy notariusza.