Umowy sprzedaży nieruchomości

W naszej kancelarii sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa tego typu musi być spisana w formie aktu notarialnego. Jej skutkiem jest przekazanie prawa własności do nieruchomości. Kodeks cywilny narzuca tego typu formę zawarcia umowy. Akt składa się z trzech części. Pierwsza zawiera informacje dotyczące nieruchomości oraz osób biorących udział w transakcji, druga to szczegółowy wykaz warunków umowy, a w trzeciej znajduje się kwota podatków, taksy notarialnej i innych opłat. Zajmujemy się obsługą umów sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym rolnych, lokalowych, budynków, włącznie z mieszkaniami z prawem do odrębnej własności.

Dokumenty do sprzedaży mieszkania

Podczas wizyty w kancelarii sprzedający powinien mieć odpowiednie dokumenty do sprzedaży mieszkania. Wśród nich powinny znaleźć się: potwierdzenie nabycia nieruchomości, wypis z księgi wieczystej lub jej wydruk potwierdzony przez notariusza. Przed wizytą w kancelarii warto jest zapoznać się z listą dokumentów do czynności notarialnych, które potrzebne są zależnie od sprawy, jaką chcemy zająć się u notariusza.

Umowa przedwstępna

Zobacz również: akty notarialne

Przed podpisaniem umowy sprzedaży mieszkania strony często spisują umowę przedwstępną, która jest gwarancją przeprowadzenia sprzedaży w przyszłości. Muszą znaleźć się w niej dane osób zawierających umowę, treść zobowiązania, cena i zasady płatności oraz szczegóły dotyczące nieruchomości. Zdarza się, że strony spisują wcześniej umowę rezerwacyjną. Obie te usługi realizujemy w naszej kancelarii.