Jaka jest różnica pomiędzy spadkiem a zachowkiem?

spadek

Spadek i zachowek to pojęcia, które są ze sobą ściśle powiązane. I choć oba dotyczą procesu dziedziczenia majątku po zmarłym, nie są tożsame. Różnice wynikają m.in. z tego, kogo dotyczą oraz jak są przyznawane. Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do lektury niniejszego artykułu.

Spadek – czym jest i komu przysługuje?

Spadek to ogół praw i obowiązków związanych z majątkiem zmarłego, które przechodzą na jedną bądź kilka osób fizycznych lub prawnych po jego śmierci. Spadkobiercami mogą być zarówno osoby wskazane w testamencie, jak i te, które dziedziczą na podstawie przepisów ustawowych. W polskim prawie spadkowym wyróżnia się następujące grupy spadkobierców ustawowych (w kolejności dziedziczenia):

  • potomkowie zmarłego (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • małżonek zmarłego,
  • rodzice zmarłego,
  • rodzeństwo zmarłego,
  • dziadkowie zmarłego.

W przypadku braku spadkobierców ustawowych lub testamentowych spadek przypada Skarbowi Państwa. Spadkobierca może przyjąć spadek bezpośrednio lub z pomocą przedstawiciela ustanowionego przez sąd. Przykładowo przyjęcie spadków w Dąbrowie Górniczej może nastąpić w formie zwykłej lub z dobrodziejstwem inwentarza, co pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Zachowek – co oznacza i kogo obowiązuje?

Zachowek to instytucja prawna mająca na celu ochronę interesów osób bliskich zmarłemu, które zostały pominięte w testamencie lub otrzymały mniejszą część spadku, niż przysługiwałaby im na podstawie przepisów ustawowych. Zachowek ma charakter roszczenia pieniężnego i jest wyrażony jako część wartości spadku.

Uprawnieni do zachowku to następujące osoby (w kolejności uprawnienia):

  • zstępni zmarłego (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • małżonek zmarłego,
  • rodzice zmarłego.

Wartość zachowku zależy od stopnia pokrewieństwa oraz liczby uprawnionych osób. Dla dzieci i małżonka zmarłego przysługuje połowa wartości udziału spadkowego, który przypadałby im na podstawie przepisów ustawowych, natomiast dla rodziców zmarłego – jedna trzecia tej wartości.

Podsumowując, różnica pomiędzy spadkiem a zachowkiem polega na tym, że spadek to ogół praw i obowiązków związanych z majątkiem zmarłego, które przechodzą na spadkobierców, natomiast zachowek to roszczenie pieniężne mające na celu ochronę interesów osób bliskich zmarłemu, które zostały pominięte w testamencie lub otrzymały mniejszą część spadku, niż przysługiwałaby im na podstawie przepisów ustawowych.

Wróć do bloga

Kancelaria notarialna