księga

Aleksandra Jaskulska

Notariusz

Została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby w Dąbowie Górniczej. Studia magisterskie na kierunku prawo ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracę magisterską pt. „Służebność przesyłu – nowe ograniczone prawo rzeczowe” - pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Ryszarda Mikosza. Aplikację notarialną odbyła w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej.

Po złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie notarialnym nieprzerwanie od grudnia 2016 roku zajmowała stanowisko zastępcy notarialnego w kilkunastu kancelariach notarialnych na terenie całego województwa śląskiego, co dało doświadczenie zawodowe zarówno w prawie spadkowym, obrocie nieruchomościami jak i prawie gospodarczym i handlowym. Czynna i bierna uczestniczka branżowych konferencji naukowych z zakresu między innymi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dalej
biuro w kancelarii

Kancelaria

Kancelaria notarialna notariusz Aleksandry Jaskulskiej zlokalizowana jest w Dąbrowie Górniczej przy Alei Piłsudskiego 2A lok. 108 (PARK REDEN) w bliskim sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Urzędu Miasta oraz Urzędu Skarbowego. Budynek położony jest przy skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i ulicy Majakowskiego, graniczy ze stacją BP. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe

Lokal położony jest na pierwszym piętrze (winda). Zarówno budynek jak i kancelaria przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych (miejsca parkingowe, podjazd, winda, wc dla osób niepełnosprawnych, brak progów, szerokie korytarze).

Dalej

Lex est, quod notamus

Aleksandra Jaskulska notariusz w Dąbowie Górniczej dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządza poświadczenia, w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej

Spisuje protokoły

Sporządza protesty weksli i czeków

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  • Aleksandra Jaskulska jako notariusz obowiązana jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięła wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.