Na czym polegają protesty czeków?

czek

Sporządzanie protestów czeków to przykład czynności wykonywanych w kancelariach notarialnych. I choć obecnie nie są one już tak popularne jak dawniej, wciąż są osoby, które z nich korzystają. Mimo tego nie wszyscy mają świadomość, czym w praktyce jest taki protest i co ma na celu. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości, przygotowaliśmy niniejszy artykuł.

Protest czeków - co to takiego?

Protest czeku to czynność prawna, która ma na celu zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewypłacalności trasata, czyli osoby wystawiającej czek. Gdy trasat nie posiada wystarczających środków na koncie bądź nie dysponuje odpowiednim kredytem do pokrycia wartości czeku, beneficjent lub bank mają prawo złożyć protest przeciwko trasatowi. Celem tego ruchu jest udokumentowanie braku pokrycia dla danej kwoty oraz wywarcie nacisku na trasata w celu uregulowania należności. Protest ten należy sporządzić przed upływem ważności czeku bądź najpóźniej dzień po tej dacie.

Jak w praktyce sporządza się protesty czeków?

Ustawa o prawie czekowym reguluje konkretne informacje, jakie muszą zawierać protesty czeków, w Dąbrowie Górniczej oferowane przez naszą kancelarię. Jedną z zasad jest to, iż protest czeku powinien być sporządzony na odwrocie czeku bądź na kartce połączonej z nim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, protest taki musi zawierać informacje, które można uznać za istotne dla jego prawidłowego sformułowania i skuteczności działania w ramach dochodzenia należności na drodze sądowej bądź egzekucyjnej. Do takich należą np. imię i nazwisko osoby żądającej protestu oraz tej, przeciw której protest został wystosowany, stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu wraz z oznaczeniem daty i miejsca, w którym takiego wezwania dokonano.

Warto jednak mieć na uwadze, że protest czeku można obecnie zastąpić oświadczeniem trasata podpisanym przez bank. Oznacza to, że trasat może zgadzać się na sporządzenie dokumentu potwierdzającego brak pokrycia czeku, który będzie sporządzony przez bank. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy trasat z góry wie, że nie będzie miał odpowiednich środków na koncie w chwili realizacji czeku i chce uniknąć dalszych konsekwencji wynikających z odmowy zapłaty przez bank.

Wróć do bloga

Kancelaria notarialna