W jakim celu wystawia się poświadczenie dziedziczenia?

sprzedaż nieruchomości

Śmierć bliskiej osoby niesie za sobą nie tylko emocjonalne cierpienie, ale również spore obciążenia prawne oraz administracyjne. Jednym z takich obowiązków, które spadają na spadkobierców, jest konieczność uregulowania spraw związanych z majątkiem zmarłego. Właśnie w takiej sytuacji poświadczenie dziedziczenia odgrywa kluczową rolę. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej temu, czym jest oraz kiedy warto je wystawić.

Czym jest poświadczenie dziedziczenia?

Poświadczenie dziedziczenia to dokument o charakterze prawnym, który potwierdza nabycie spadku przez określone osoby. Ma ono doniosłość prawną na równi z orzeczeniem sądowym, co oznacza, że jest podstawą do dokonania wszelkich formalności związanych z przejęciem majątku zmarłego. Poświadczenie dziedziczenia sporządza notariusz, nie później niż w ciągu 6. miesięcy od śmierci spadkodawcy. Przestrzeganie tego terminu jest istotne, gdyż opóźnienia mogą prowadzić do różnego rodzaju problemów prawnych oraz komplikacji związanych z przejęciem majątku po zmarłym. W Dąbrowie Górniczej poświadczenie dziedziczenia wystawia notariusz Aleksandra Jaskulska.

Warto przy tym pamiętać, że ważne jest również, aby podczas wykonywania tych czynności obecne były wszystkie osoby będące spadkobiercami zarówno ustawowymi, jak i testamentowymi. Tylko wówczas poświadczenie dziedziczenia będzie ważne.

Kiedy przydaje się poświadczenie dziedziczenia?

Poświadczenie dziedziczenia jest niezbędnym dokumentem w szeregu sytuacji związanych z przekazaniem majątku zmarłego osobie bądź osobom dziedziczącym. Przykładowo, może ono być wymagane podczas sprzedaży nieruchomości należącej do spadku, gdyż potwierdza uprawnienia sprzedającego do dysponowania danym majątkiem. Ponadto może być niezbędne do zgłoszenia zmiany własności w odpowiednich urzędach, takich jak urząd skarbowy czy urząd gminy.

Wróć do bloga

Kancelaria notarialna