Jak sporządzić ważny testament?

testament

Choć testament może być sporządzony w dowolnej formie, to aby był ważny, musi spełniać pewne wymagania. Przede wszystkim osoba sporządzająca testament musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych (musi być pełnoletnia i posiadać zdrowie psychiczne). Testament nie może być też sprzeczny z prawem ani zostać sporządzony pod wpływem groźby, przemocy lub wprowadzenia w błąd.

Sporządzenie testamentu samodzielnie

Testament może być sporządzony samodzielnie przez osobę, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Można go napisać ręcznie lub na komputerze, jednak ważne jest, aby zawierał datę i podpis sporządzającego. Testament powinien być też sformułowany jasno i precyzyjnie, bez dwuznacznych sformułowań, które mogłyby wprowadzić niejasność co do intencji osoby zmarłej.

Pomoc notariusza

Jeśli mamy wątpliwości co do tego, jak sporządzić testament lub chcemy się upewnić, że zostanie on uznany za ważny, warto skorzystać z pomocy notariusza. Notariusz, np. z Dąbrowy Górniczej, może pomóc nam stworzyć testament oraz potwierdzić jego ważność. Jest to szczególnie istotne w przypadku skomplikowanej sytuacji majątkowej lub gdy chcemy przekazać majątek osobom niespokrewnionym.

Formy testamentu

W polskim prawie istnieją różne formy testamentu, które można wybrać w zależności od naszych potrzeb i sytuacji majątkowej. Jedną z nich jest testament notarialny, który sporządzany jest przez notariusza na podstawie naszych oświadczeń. Jest to forma szczególnie rekomendowana w przypadku skomplikowanej sytuacji majątkowej, ponieważ gwarantuje ona ważność i bezpieczeństwo prawne.

Dziedziczenie w testamencie

W testamencie można dziedziczyć wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Można przekazać majątek zarówno osobom spokrewnionym, jak i niespokrewnionym. Warto jednak pamiętać, że polskie prawo chroni prawa osób najbliższych zmarłego, tzw. zstępnych (dzieci, wnuki), małżonków oraz rodziców, które posiadają tzw. zachowek. Jest to część majątku przysługująca im z mocy ustawy, niezależnie od treści testamentu.

W jakim celu wystawia się poświadczenie dziedziczenia? Przeczytaj na naszym blogu.

Wróć do bloga

Kancelaria notarialna