Darowizna Dąbrowa Górnicza

Zajmujemy się sporządzaniem aktów darowizny w Dąbrowie Górniczej. Przygotowujemy akty przeniesienia własności nieruchomości gruntowych, darowizn lokalu z księgą wieczystą i darowizn spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wśród naszych usług znajduje się także możliwość przygotowania poświadczenia dziedziczenia, testamentu, pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości i wiele więcej.

Akt darowizny u notariusza

Akt darowizny u notariusza to formalny dokument, który potwierdza przekazanie darowizny. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i pewności obu stronom transakcji. Aby sporządzić akt darowizny, należy skontaktować się z naszą kancelarią i umówić spotkanie. W czasie wizyty notariusz przeprowadzi rozmowę z obiema stronami, aby upewnić się, że są one świadome skutków postępowania. Następnie przygotujemy akt darowizny, który zostanie podpisany przez obie strony. Oryginał zawsze pozostaje w kancelarii.

Czy akt darowizny musi być sporządzony u notariusza?

Sporządzenie aktu notarialnego jest obligatoryjne w przypadku darowizn nieruchomości. W pozostałych przypadkach, a także tych, w których już doszło do przekazania darowizny, równie ważna jest umowa ustna i pisemna zawarta poza kancelarią. Jednakże w przypadku kosztownych darowizn prywatnych i zawodowych – warto dysponować umową notarialną stanowiącą wiarygodny dowód przed Urzędem Skarbowym.